Cẩm nang

Trang chủ > Cẩm nang

Hướng dẫn tăng cấp nhanh

03/23/2016

Chiến Thần Xích Bích - Game Online Nhập Thánh đầu tiên tại Việt Nam!

Muốn tăng cấp nhanh chóng trong Chiến Thần Xích Bích, Chúa Công hãy tham khảo một số bí kíp bỏ túi sau:

Thực hiện nhiệm vụ ngày

Mỗi ngày có thể tham gia và hoàn thành 20 nhiệm vụ ngày, sau mỗi lượt nhiệm để có phẩn thưởng phong phú gồm: Kinh Nghiệm, Đồng và Điểm Thao Lược. Đặc biệt có thể nhận thưởng nhiệm vụ đến cấp cao nhất.

Phần thưởng của nhiệm vụ ngày rất phong phú bao gồm: Điểm Thao Lược, Đồng, Thần Thiết Binh, Tinh Hoa Thạch và 200 vạn Kinh Nghiệm.

Nhiệm Vụ Quân Đoàn

Nhiệm vụ quân cũng có 20 lần tham gia, sau mỗi vòng đều có phần thưởng gồm Kinh Nghiệm, Đồng và Điểm Thao Lược.

Hoàn thành 20 vòng còn có thêm phần thưởng gồm: Điểm Thao Lược, Đồng, Tọa Kỵ Tiến Đan, Phụng Hoàng Vũ, Điểm Danh Vọng và 200 vạn Kinh Nghiệm.

Tham gia các Phụ Bản

Chiến Dịch Kinh Điển

Chiến Dịch Kinh Điển được chia thành 11 ải, mỗi ải đều có phần thưởng dành cho lần đầu vượt ải như trang bị vật phẩm giúp tăng phẩm thuộc tính nhân vật.

Ngoài ra còn phần thưởng cố định qua từng ải bao gồm Điểm Thao Lược, Đồng Và Điểm Kinh Nghiệm.

Xem chi tiết tính năng tại đây

Phụ Bản Bảo Hộ Khổng Minh

Bảo Hộ Khổng Minh là phụ bản giúp nhân vật tăng cấp nhanh chóng với lượng kinh nghiệm nhận được lớn qua từng ải, ngoài ra còn có phần thưởng ở các mốc  ai cố định 25-50-75-100.

Xem chi tiết tính năng tại đây 

Tham gia tính năng ingame

Các sự kiện định giờ như long trung đối, dạ tập lạc dương, vận lương và tỉnh đàn tá phong giúp người chơi tăng 1 lượng kinh nghiệm đáng kể cho nhanh vật và nhiều phần thưởng khác

Long Trung Đối

 • Thời gian tham gia: 13h00 - 13h15 mỗi ngày.
 • Yêu cầu cấp độ >20
 • Chúa Công trả lời 30 câu hỏi, tùy thuộc vào thời gian trả lời và đáp án sẽ nhận được điểm của câu đó. Sau 30 câu người chơi sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với số đáp án đúng.

Xem chi tiết tính năng tại đây  

Dạ Tập Lạc Dương

 • Thời gian tham gia: 14h40 - 14h55; 18h40 - 18h55 mỗi ngày.
 • Yêu cầu cấp >35
 • Phần thưởng xếp hạng sau khi hoàn thành cực ky phong phú gồm: Đồng, Điểm Thao Lược, Điểm Công Huân, vật liệu tăng thuộc tính và rất nhiều kinh nghiệm.

Xem chi tiết tính năng tại đây 

Vận Lương

 • Thời gian tham gia: Bất kỳ, tuy nhiên Chúa Công tham gia vào khoảng thời gian 19h00 - 20h00 sẽ được x2 phần thưởng.
 • Yêu cầu cấp >40
 • Mỗi ngày có thể tham gia 2 lần với phần thưởng phong phú.
 • Chúa Công có thể làm mới xe lương để có thể dùng lương thảo lệnh để tăng phẩm chất xe lương nhằm nâng phần thưởng.
 • ngoài ra người chơi có thể dùng sử dụng vàng hoặc vàng khóa để có mua bảo tiêu nhằm không để người chơi tấn công xe lương của mình.

Xem chi tiết tính năng tại đây 

Tinh Đàn Tá Phong

 • Thời gian tham gia: 12h00 - 12h30
 • Yêu cầu cấp >50
 • Chúa Công sẽ được chuyển vào bản đồ Tá Phong và tọa thiền giúp tăng kinh nghiệm và điểm thao lược.
 • Ngoài ra, nếu thuộc TOP 20 có thể dùng Vàng để nhận thêm nhiều phần quà từ sự kiện.

Xem chi tiết tính năng tại đây 

Xuất Chinh

Toàn Quân Xuất Kích

 • Mỗi ngày có 10 lượt công thành, mỗi lượt công thành có 3 trận và sau mỗi trận đều có phần thưởng kinh nghiệm, Đồng và điểm quân hồn. Nâng xếp hạng thành càng cao thì phần thưởng thu thuế mỗi ngày ngày càng cao.
 • Ngoài ra, Chúa Công có thể thao luyện cũng có thể nhận được nhiều điểm kinh nghiệm nhưng sẽ mất đi số lần công thành mỗi ngày.

Xem chi tiết tính năng tại đây

Tam Quốc Sử Thi

 • Tam Quốc Sử Thi là 1 hoạt động giúp người chơi nhận được nhiều phần thưởng và đặc biệt là kinh nghiệm đối với những nhiệm vụ cao cấp.
 • Mỗi ngày có thể tích lũy 5 lượt làm mới nhiệm vụ và sau 30 phút sẽ tăng thêm 1 lượt.
 • Chúa Công tiến hành phái thần tướng để tiến hành nhiệm vụ, tùy thuộc vào độ khó mà thời gian hoàn thành khác nhau, sau đó Chúa Công có thể nhận thưởng những vật phẩm giúp tăng thuộc tính và kinh nghiệm cho nhân vật.

Xem chi tiết tính năng tại đây

Nếu là tân thủ, quý Chúa Công hãy xem các hướng dẫn sau đây:

Tiểu Kiều