Cẩm nang

Trang chủ > Cẩm nang

FAQ - Giải đáp nhanh

01/13/2016

Tiểu Kiều xin giải đáp một số thắc mắc thường gặp phải của Chúa Công khi mới bắt đầu trải nghiệm game như sau: 

Thể loại

STT

Câu hỏi

Giải đáp

Tăng cấp

1

Làm thế nào để tăng cấp nhanh?

Tạo nhân vật, vào game rồi làm nhiệm vụ chính sẽ nhận được nhiều EXP

Nếu nhiệm vụ chính gặp trở ngại, nhiệm vụ ngày, nhiệm vụ ngày-Quân đoàn, nhiệm vụ Thảo phạt sẽ mang lại nhiều EXP cho bạn

Có thể tham gia các sự kiện trong Sảnh Sự Kiện, Sảnh Phụ Bản

Khi hoàn thành các nhiệm vụ trên, có thể thông qua tiến cử treo máy, tổ đội đánh quái tăng cấp, hiệu quả cao!

2

Đánh quái cấp bao nhiêu sẽ nhận được nhiều EXP nhất?

Quái cùng cấp hoặc quái chênh lệch người chơi không quá 5 cấp sẽ nhận EXP cao nhất

Gợi ý: Địa điểm tiến cử treo máy thường nhận được lợi ích cao

3

Hôm nay có thể làm gì?

Nhấp icon “Sôi nổi” trên góc phải giao diện chính để xem sự kiện có thể tham gia trong ngày

4

Cách thiết lập trao máy?

Nhấp icon “Treo máy”, có thể chọn nhặt tự động, hồi sinh tự động

5

Túi đầy khi treo máy, phải làm sao?

Trong thiết lập treo máy có tính năng Lò luyện, có thể bỏ trang bị thừa vào, nhận trang bị tím

Tài nguyên

1

Nơi nhận nhiều Đồng?

Sự kiện trong Sảnh Phụ Bản, Sảnh Sự Kiện

2

Nơi nhận nhiều Thao Lược?

Sự kiện trong Sảnh Phụ Bản, Sảnh Sự Kiện

3

Nơi nhận đạo cụ hiếm?

Sự kiện trong Sảnh Phụ Bản, Sảnh Sự Kiện
Trong đó, nhiều nhất là đổi trong Tiệm Quân Đoàn, PB Công Huân, Đấu Trường Đơn, sự kiện Mộc Ngưu Lưu Mã, Nấu Rượu.

Trang bị

1

Cách nhận trang bị?

Quái ngoại thành, boss ngoại thành, boss phụ bản có xác suất rơi

Dung luyện trang bị thừa, có thể nhận trang bị tím

Một số nhiệm vụ chính và nhiệm vụ Thảo phạt có thưởng trang bị

2

Thuộc tính cộng thêm có cố định không?

Thuộc tính cộng thêm trang bị mang tính ngẫu nhiên

3

Trang bị gồm những phẩm chất nào?

Phẩm chất từ thấp đến cao: Trắng →Lục→Lam→Tím

4

Cường hóa trang bị như thế nào?

Mở giao diện Nhân vật-Cường hóa, chọn trang bị tím bất kỳ để cường hóa. Cường hóa cần tốn Đá Cường Hóa T.Bị, tối đa cường hóa đến 10 sao

5

Cường hóa thất bại có bị giảm cấp không?

Cường hóa thất bại không bị giảm cấp, thất bại sẽ cộng điểm chúc phúc, chúc phúc đầy cường hóa thành công 100%

6

Có thể tăng cấp trang bị không?

Có thể, khi cường hóa trang bị tím +10, có thể dùng Đá Tăng Cấp T.Bị để tăng cấp, cấp cường hóa không đổi

7

Đạt cấp bao nhiêu có thể khảm đá?

Cấp 43 mở hệ thống đá, mỗi trang bị đều có thể khảm đá.

8

Cách kích hoạt và tăng cấp đá?

Mở giao diện Nhân vật-Đá, chọn trang bị bất kỳ để kích hoạt và tăng cấp đá

Khi thanh EXP tăng cấp đá đầy sẽ tự động tăng cấp, tối đa cấp 6

Đá khóa cùng vị trí trang bị, khi đổi trang bị vẫn nhận hiệu quả, có thể yên tâm tăng cấp đá

PK

1

Tân thủ có được bảo hộ không?

Người chơi dưới cấp 40 được bảo hộ, bắt buộc kiểu Hòa bình

2

Làm thế nào để đổi kiểu PK?

Nhấp vào icon “Hòa bình” trên góc phải để chọn kiểu PK, có thể đổi về kiểu hòa bình bất kỳ lúc nào

Quân Đoàn

1

Làm thế nào để vào quân đoàn?

Sau khi mở tính năng Quân đoàn, có thể chọn gia nhập hoặc tạo quân đoàn

2

Vào quân đoàn sẽ nhận được lợi ích gì?

Quân kỳ có cộng thêm thuộc tính, cấp quân đoàn càng cao càng nhận nhiều thuộc tính

Sau khi vào quân đoàn, mỗi ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ ngày, nhận nhiều EXP, Đồng, Thao Lược

Cống hiến quân đoàn có thể đổi đạo cụ quý

Cộng đồng

1

Đạt cấp bao nhiêu có thể chat trong kênh thế giới?

Đạt cấp 40 trở lên có thể chat trong kênh thế giới

2

Làm sao có thể chat trong kênh đặc biệt?

Cấp 40 mở kênh đặc biệt,mỗi lần chat tốn Vàng

3

Cách tổ đội?

Mở giao diện tổ đội (T), chọn xin vào đội hoặc mời người khác vào đội

Chợ

1

Có thể mua bán vật phẩm không?

Người chưa có thể ký gửi đạo cụ không khóa tại Sạp để bán cho người chơi khác

Nhiệm vụ

1

Nhận nhiệm vụ Thảo phạt tại đâu?

Nhận nhiệm vụ Thảo phạt cần tốn Quyển Nhiệm Vụ Thảo Phạt

Nhiệm vụ Thảo phạt có 4 phẩm chất (Trắng, Lục, Lam, Tím)

Đổi Quyển Nhiệm Vụ Thảo Phạt trong Tiệm Quân Đoàn

2

Tại sao trong túi có Quyển Thảo Phạt nhưng không thể dùng?

Hoàn thành nhiệm vụ Cơ duyên mỗi ngày có giới hạn số lần, cấp VIP càng cao càng được nhiều lần

Kỹ năng

1

Cách nhận kỹ năng hệ phái?

Nhận nhiệm vụ chính, ngoài ra có thể thông qua kích hoạt Tinh Tú nhận được

2

Cách tăng cấp kỹ năng hệ phái?

Mở bảng kỹ năng để tăng cấp, tốn Đồng và Thao Lược, có giới hạn cấp nhân vật

Túi-Kho

1

Làm sao mở ô túi, kho?

Nhân vật duy trì online, sẽ tăng ô trong túi và kho

Cấp VIP cáng cao, tốc độ mở ô càng nhanh

Dùng Vàng mở ô nhanh

Tọa kỵ

1

Cách nhận tọa kỵ?

Cấp 25 mở tọa kỵ miễn phí

2

Cách tăng bậc tọa kỵ?

Mở giao diện Nhân vật-Tọa kỵ nhấp “Tăng bậc tọa kỵ”, cần tốn Tọa Kỵ Tiến Đan.

2. Tăng bậc thất bại sẽ cộng điểm chúc phúc, điểm chúc phúc càng cao càng có xác suất tăng bậc thành công, chúc phúc đầy thành công 100%

3

Cách tăng cấp tọa kỵ?

Tọa kỵ tự động tăng theo cấp nhân vật, giới hạn cấp tọa kỵ tăng theo số bậc

4

Nhận Tọa Kỵ Tiến Đan ở đâu?

Hoàn thành nhiệm vụ, sự kiện trong Sảnh Phụ Bản, Sảnh Sự Kiện, tầm bảo, mua trong Cửa Hàng

Đổi trong phụ bản Công Huân, đối cống hiến quân đoàn, đổi đấu trường đơn

5

Cách nhận Sách Tọa Kỵ?

Diệt BOSS phụ bản, BOSS ngoại thành có xác suất rơi

Quà BXH các sự kiện có xác suất mở được

Tầm bảo

6

Nhận trang bị tọa kỵ ở đâu?

Sảnh Phụ Bản-Phong Hỏa Đài

2. Sảnh Phụ Bản-PB VIP

3. Tầm bảo

7

Có thể cường hóa trang bị tọa kỵ không?

Không thể

Cánh

1

Cách nhận cánh?

Cấp 35 mở cánh miễn phí

2

Cách tăng bậc cánh?

Mở giao diện Nhân vật-Cánh nhấp “Tăng bậc cánh”, cần tốn Phụng Hoàng Vũ.

2. Tăng bậc thất bại sẽ cộng điểm chúc phúc, điểm chúc phúc càng cao càng có xác suất tăng bậc thành công, chúc phúc đầy thành công 100%

3

Cánh có kỹ năng không?

Số bậc cánh càng cao có thể trang bị nhiều kỹ năng. Kỹ năng có thể nhận thông qua BOSS ngoại thành, các sự kiện, tầm bảo

Thần Binh

1

Cách nhận Thần Binh?

Cấp 45 mở miễn phí Thần Binh

2

Cách tăng bậc Thần Binh?

Mở giao diện Nhân vật-Thần Binh nhấp “Tăng bậc thần binh”, cần tốn Thần Binh Thiết.

Tăng bậc thất bại sẽ cộng điểm chúc phúc, điểm chúc phúc càng cao càng có xác suất tăng bậc thành công, chúc phúc đầy thành công 100%

3

Thần Binh có kỹ năng không?

Bậc thần binh càng cao càng có thể trang bị nhiều kỹ năng. Kỹ năng có thể nhận thông qua BOSS ngoại thành, các sự kiện, tầm bảo

Thần Tướng

1

Cách nhận thần tướng

Đăng nhập, ký danh

VIP có thể kích hoạt một số thần tướng

Thần tướng xuất chinh-Đổi Quân Hồn

Thần tướng xuất chinh-Kỳ ngộ

2

Cách dùng kỹ năng Thần Tướng?

Mở giao diện thần tướng, chọn Văn Thần/Võ Tướng xuất chiến, ấn phím tắt Q/W để thi triển kỹ năng
Có thể thiết lập trong bảng thiết lập treo máy, treo máy tự động dùng kỹ năng thần tướng

3

Cách tăng bậc Thần Tướng?

Mở giao diện thần tướng, chọn 1 thần tướng, nhấp “Tăng bậc”, tăng bậc sẽ tiêu hao Thần Tướng Tiến Đan.

Tăng bậc thất bại tăng chúc phúc, chúc phúc càng cao càng tăng tỷ lệ tăng bậc thành công càng cao

4

Cách nhận Thần Trang?

Thần tướng xuất chinh-Kỳ ngộ

VIP có thể nhận

Tầm bảo

Tiểu Kiều