Cẩm nang

Trang chủ > Cẩm nang

Hệ Thống Tọa Kỵ

03/02/2016

Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố!

Sinh ra trong thời loạn thế, thì việc sở hữu ngựa tốt là điều vô cùng quan trọng. Tọa kỵ tốt không những giúp Chúa Công tăng tốc độ di chuyển mà còn tăng các thuộc tính khác, thể hiện tiềm lực trưởng thành đáng kinh ngạc.

Theo diễn biến của cốt truyện, Chúa Công sẽ nhận được tọa kỵ Sơ Vân Tuyệt Ảnh tại chỗ Mỹ Mỹ, chỉ cần chăm sóc nó thật tốt, sau này nó sẽ hóa thành Chân Long uy mãnh, giúp Chúa Công chinh chiến thiên hạ!

Cưỡi tọa k

 • Sau khi có được Tọa Kỵ, mở giao diện Tọa Kỵ trong giao diện nhân vật (phím tắt C) để chọn Tọa Kỵ muốn cưỡi.

 • Ấn nút “Tọa kỵ” trong giao diện chính (phím tắt R) để cưỡi hoặc đổi Tọa Kỵ.

Bậc tọa kỵ

 • Gồm 10 bậc, mỗi lần tăng bậc thành công ngoại hình càng trở nên uy phong hơn, lực chiến càng mạnh và càng có khả năng nhận được ô kỹ năng Tọa Kỵ mới.
 • Nhân vật có thể tùy chọn thay đổi Tọa Kỵ các bậc mà mình sở hữu, thuộc tính không đổi mà chỉ thay đổi về ngoại hình.
 • Giới hạn cấp Tọa Kỵ do số bậc quyết định, bậc càng cao giới hạn càng cao. Cấp của tọa kỵ và cấp của nhân vật bảo đảm thống nhất cho đến khi bậc đạt giới hạn, mỗi lần tăng cấp sẽ tăng thuộc tính và lực chiến của nhân vật.

 

 • Chú ý: Tăng bậc Tọa Kỵ chính là tăng thuộc tính cho nhân vật. Cho dù không cưỡi tọa kỵ thì các thuộc tính và kỹ năng này vẫn tồn tại.

Kỹ năng tọa kỵ

 • Mỗi lần tăng bậc sẽ nhận được 1 ô kỹ năng mới, học được thông qua Sách Tọa Kỵ. Trong chiến đấu có xác suất thi triển những kỹ năng này, hơn nữa có thể thi triển nhiều kỹ năng cùng lúc.
 • Cho phép học 1 kỹ năng nhiều lần, trong ô kỹ năng có thể chứa nhiều kỹ năng giống nhau cùng lúc. Hiệu quả các kỹ năng giống nhau có thể cộng dồn.

Sách Tọa Kỵ

 • Gồm các cấp I, II, III, IV, V. Sách kỹ năng I có thể lắp vào ô kỹ năng 1-5, sách kỹ năng II III IV có thể lắp vào ô 1-9, sách kỹ năng V chỉ có thể lắp vào ô kỹ năng thứ 10.
 • Sau khi sử dụng sách kỹ năng sẽ lắp vào ô kỹ năng ngẫu nhiên, nếu trong ô đã có kỹ năng này sẽ trực tiếp chồng lên.
 • Kỹ năng cấp cao có thể chồng kỹ năng cấp thấp, kỹ năng cấp thấp không thể chồng kỹ năng cấp cao, kỹ năng cùng cấp có thể xếp chồng.

Trang bị tọa kỵ

 • Gồm Yên Ngựa, Dây Cương, Bàn Đạp, Móng Sắt, giúp tăng thuộc tính tọa kỵ, đồng thời ảnh hưởng thuộc tính Chúa Công.
 • Trang bị tọa kỵ khác nhau về phẩm chất và cường hóa, nhưng trang bị tọa kỵ không thể cường hóa, chỉ có thể tạo thành thông qua hệ thống.

Tăng bậc tọa kỵ

Trong giao diện Tọa Kỵ có 2 kiểu là “Bắt đầu” và “Tự động”

 

 • Bắt đầu: Chúa Công tự thao tác, đủ vật liệu có thể ấn nút tăng bậc, nếu không đủ vật liệu có thể dùng Vàng thay thế.
 • Tự động: Nếu có đủ vật liệu, Đồng, Vàng có thể thao tác tự động cho đến lúc đóng giao diện tăng bậc hoặc thiếu vật liệu bậc tiếp theo mới dừng lại.

Điểm chúc phúc tăng bậc

 • Tăng bậc có xác suất thất bại nhưng khi thất bại sẽ tích lũy điểm chúc phúc. Điểm chúc phúc càng cao tỉ lệ thành công lần tăng bậc sau càng cao. Nếu điểm chúc phúc đạt tối đa thì tăng bậc nhất định sẽ thành công.
 • Sau khi tăng bậc thành công sẽ xóa điểm chúc phúc.
 • Điểm chúc phúc bị giới hạn thời gian, do vậy tốt nhất nên tăng bậc thành công trong ngày, tránh tổn thất.

Giác ngộ tọa kỵ

 • Tọa kỵ có thể dùng giác ngộ hoặc tăng cường để tăng thuộc tính vĩnh viễn.

Tiểu Kiều