Cẩm nang

Trang chủ > Cẩm nang

Kho Lương Quân Đoàn

01/13/2016

Trong thời loạn thế, lương thảo đóng vai trò vô cùng quan trọng. Kho lương quân đoàn thể hiện thực lực quân đoàn cũng là hậu phương vững chắc cho tướng sĩ vững tâm chinh chiến!

Mở kho lương 

Nhấp vào biểu tượng Quân Đoàn dưới góc phải, chọn Kho Lương Quân Đoàn.

Quy tắc

 • Thời gian thiết lập lại cống hiến cá nhân: 24h mỗi ngày.
 • Thời gian thiết lập lại kho lương quân đoàn: 24h chủ nhật hằng tuần.
 • Tham gia sự kiện tương ứng quân đoàn có thể tích lũy cống hiến lương thảo ngày đồng thời góp vào cống hiến tuần cho quân đoàn.
 • Sự kiện lớn quân đoàn có thể trực tiếp mang lại cho quân đoàn cống hiến lương thảo.
 • Khi cống hiến đạt yêu cầu có thể tăng 1 đồn lương thảo, số lượng cống hiến tùy thuộc vào cấp quân đoàn.
 • 24h chủ nhật hằng tuần sẽ tổng kết, dựa vào số đồn và tỷ lệ phần trăm đồn sau để tiến hành xếp hạng.

Thưởng cá nhân kho lương

 • Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, người chơi nhận được cống hiến.
 • Khi lương thảo đạt số lượng nhất định có thể nhận thưởng.
 • 24h mỗi ngày thiết lập lại thưởng cá nhân.
 • Sau khi đổi quân đoàn sẽ xóa hết số lượng lương thảo cống hiến.

Thưởng xếp hạng kho lương

 • Tổng kết vào 24h chủ nhật hằng tuần, top 9 quân đoàn có thể mở kho lương thảo.
 • Đoàn trưởng chia lợi ích cho các thành viên.
 • Xếp hạng càng cao lợi ích càng nhiều.
 • Mỗi người chơi mỗi tuần tối đa nhận 1 phần lợi ích (Đổi quân đoàn không thể tiếp tục nhận).
 • Lợi ích chưa được chia trong tuần sẽ bị xóa vào 24h chủ nhật.

Tiệm Kho Lương

 • Người chơi nhận Phiếu Lương thông qua cống hiến mỗi ngày.
 • Phiếu Lương dùng để mua đạo cụ quý trong Tiệm Kho Lương.
 • Tiệm Kho Lương tạo mới vào: 8h, 16h, 24h mỗi ngày.
 • Mỗi lần tạo mới ngẫu nhiên 9 vật phẩm.

Tiểu Kiều