Cẩm nang

Trang chủ > Cẩm nang

Quân Đoàn Tầm Long

02/17/2016

Đế Vương Lăng là nơi chôn giấu nhiều kỳ trân dị bảo. Nơi này cơ quan trùng điệp, cực kỳ nguy hiểm, chỉ quân đoàn có thực lực chân chính mới có thể vào thám hiểm tầm bảo. 

Bắt đầu Tầm Long

 • Nhấp "Sảnh Phụ Bản" trên góc phải giao diện chính, rồi nhấp tiếp "Quân Đoàn Tầm Long" để xem kẻ bảo hộ Đế Lăng.

Điều kiện tham gia

 • Gia nhập quân đoàn.

Nội dung

 • Trong một tuần có thể vào phụ bản Quân Đoàn Tầm Long chưa vượt ải bất kỳ lúc nào.
 • Diệt tất cả Boss trong phụ bản trước mới được vào Phụ bản sau.
 • Tất cả phụ bản Quân Đoàn Tầm Long được tạo mới vào 24h mỗi chủ nhật hàng tuần.
 • Boss có thời gian cuồng bạo tương ứng.
 • Sau khi Boss thoát chiến đấu sẽ nhanh chóng hấp thụ mộ khí, hồi đầy sinh lực.

Phần thưởng

 • Thưởng toàn dân: Sau khi diệt Boss, tất cả thành viên quân đoàn có thể nhận thưởng toàn dân trong giao diện Quân Đoàn Tầm Long.
 • Thưởng tham gia: Khi diệt Boss, nếu chúa công đang ở trong phụ bản sẽ phát thưởng.
 • Nếu vào quân đoàn sau thì không thể nhận thưởng toàn dân tương ứng Boss quân đoàn đã diệt trước đó.
 • Sau khi nhận thưởng toàn dân, nếu đổi quân đoàn thì không thể nhận thưởng toàn dân quân đoàn mới.

Tiểu Kiều