Nghênh Đón Đại Hiệp

Vũ khí: Trường thương
Uy thế tiên phong, tiến công dũng mãnh.
Dũng cảm xông pha, lạnh lùng, quyết đoán.
Phù hợp: Dành cho người chơi thích vẻ ngoài cá tính, dũng mãnh

Vũ khí: Đao thuẫn
Chiến đấu hăng say, đồ sát cuồng bạo
Duy ngã độc tôn, cơn ác mộng của toàn địch thủ!
Phù hợp: Dành cho người chơi thích khí chất cuồng bạo, đầy nhiệt huyết

Vũ khí: Quạt
Bản tính kiêu ngạo, thần quỷ khó lường.
Nhìn thấu thiên mệnh, nắm quyền sinh sát trong tay!
Phù hợp: Dành cho người có phong cách ngạo nghễ, kiến thức uyên bác

Vũ khí: Cung
Tâm lặng như rừng, Xuất chiêu nhanh như cắt
Bắn một mũi tên, Dịch chuyển càn khôn
Phù hợp: Dành cho người chơi linh động, nhiệt huyết