Tin tức

Trang chủ > Tin tức

Bảo trì hệ thống ID GOSU

06/01

Bẩm Chúa Công!

Nhằm bảo dưỡng, nâng cao chất lượng phục vụ quý Chúa Công, vào lúc 02h00 sáng ngày 07/01/2017, hệ thống ID GOSU sẽ được bảo trì nâng cấp. Nội dung chi tiết như sau:

Dự kiến hoàn tất bảo trì: 04:00 sáng ngày 07/01/2017

Thời gian

  • Bắt đầu: 02h00 sáng ngày 07/01/2017.
  • Kết thúc dự kiến: 04h00 sáng ngày 07/01/2017.

Nội dung

  • Bảo trì nâng cấp hệ thống ID GOSU.
Lưu ý
  • Trong thời gian bảo trì nâng cấp hệ thống, Chúa Công sẽ không thể đăng nhập vào hệ thống https://id.gosu.vn/  và hệ thống http://aivo.vn , cũng như nạp tiền vào tài khoản
  • Chúa Công đăng nhập vào game trong khoảng thời gian này sẽ không thể kết nối (Chúa Công đăng nhập khoảng thời gian trước đó vẫn kết nối bình thường).

Mọi yêu cầu hỗ trợ, Chúa Công vui lòng liên hệ một trong những kênh sau:

Tiểu Kiều xin kính báo để Chúa Công kịp thời nắm rõ! 

Tiểu Kiều