Tin tức

Trang chủ > Tin tức

Bảo trì kênh hỗ trợ Hotline 19007192

12/01

Bẩm Chúa Công!

Nhằm bảo dưỡng, khắc phục sự cố đường truyền, nâng cao chất lượng phục vụ quý Chúa Công, hệ thống kênh hỗ trợ Hotline 19007192 sẽ được bảo trì nâng cấp. 

Thời gian

  • Bắt đầu: Từ lúc 14h00 ngày 12/01/2017
  • kết thúc: Tiểu Kiều sẽ thông báo lại ngay khi hệ thống đã ổn định

Ảnh hưởng

  • Trong thời gian bảo trì nâng cấp hệ thống, Chúa Công sẽ không thể yêu cầu hỗ trợ tại kênh Hotline 19007192.

Kênh hỗ trợ thay thế

Mọi thắc mắc cần hỗ trợ trong thời gian trên, Chúa Công vui lòng liên hệ một trong những kênh sau:

Xem hướng dẫn gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây

Tiểu Kiều xin kính báo để Chúa Công kịp thời nắm rõ! Sau khi hoàn tất bảo trì, hệ thống Hotline tổng đài hỗ trợ khách hàng sẽ hoạt động trở lại để phục vụ quý Chúa Công!

Tiểu Kiều