Tin tức

Trang chủ > Tin tức

Lịch trình tính năng cố định trong ngày

29/03

Chào mừng Chúa Công đã đến với Chiến Thần Xích Bích - Game Online "Nhập Thánh" đầu tiên tại Việt Nam!

Nhằm giúp Chúa Công không bỏ lỡ các hoạt động thú vị, Tiểu Kiều xin giới thiệu lịch trình diễn ra các tính năng cố định trong ngày như sau:

Thời gian Hoạt động  Yêu cầu cấp độ
9:00 - 9:30 Dạ Tập Lạc Dương 35
10:30 - 10:40 Boss Thế Giới 30
12:00 - 12:30 Tinh Đàn Tá Phong 50
13:00 - 13:15 Long Trung Đối 20
14:30 - 14:40 Boss Thế Giới 30
14:40 - 14:55 Dạ Tập Lạc Dương 35
15:00 - 15:15 Mộc Ngưu Lưu Mã 20
15:30 - 16:30 Luận Anh Hùng 30
16:30 - 17:30 Vượt Ải Trảm Tướng 55
18:30 - 18:40 Boss Thế Giới 30
18:40 - 18:55 Dạ Tập Lạc Dương 35
19:00 - 19:50 Vận Lương 40
20:50 - 21:05 Mộc Ngưu Lưu Mã 20
21:10 - 21:40 Dạ Tập Lạc Dương 35
22:30 - 22:40 Boss Thế Giới 30

Hãy đăng nhập và trải nghiệm nhập thánh bất kỳ lúc nào nha!

Tiểu Kiều