Bá Nghiệp Đế Vương

Nội Dung

Trong chốn Tam Quốc với những cuộc chiến tranh đoạt đầy máu lửa, ai sẽ làm nên nghiệp lớn? Ai sẽ là bậc đế vương được người người tôn sùng?

Giấc mộng xưng bá thiên hạ của Chúa Công sẽ trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết khi tham gia sự kiện Bá Nghiệp Đế Vương. Chúa Công hãy dồn tâm sức để đoạt lấy những bảo vật quý hiếm, nhất thống giang sơn sẽ là chuyện trong tầm tay!

Thời gian

 • Ngày bắt đầu: 00h00 ngày 04/12/2017
 • Ngày kết thúc: 23h59 ngày 08/12/2017

Điều kiện

 • Tất cả Chúa Công tại toàn máy chủ

Nội dung 

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Chúa Công nạp đạt mốc 1.000 Vàng sẽ nhận được nhiều phần thưởng giá trị.
 • Mốc nạp yêu cầu chỉ cố định là 1.000 Vàng nhưng nếu liên tục nạp đạt mốc mỗi ngày, phần thưởng nhận được sẽ ngày càng giá trị, cụ thể:

- Ngày thứ nhất nạp 1.000 Vàng sẽ nhận được quà Tướng Quân trị giá 5.000 Vàng

- Ngày thứ hai nạp tiếp 1.000 Vàng nữa sẽ nhận được quà Đô Đốc trị giá 10.000 Vàng

- Ngày thứ ba nạp tiếp 1.000 Vàng nữa sẽ nhận được quà Thái Sư trị giá 15.000 Vàng

- Ngày thứ tư nạp tiếp 1.000 Vàng nữa sẽ nhận được quà Thừa Tướng trị giá 20.000 Vàng

- Ngày cuối cùng nạp tiếp 1.000 Vàng nữa sẽ nhận được quà Đế Vương trị giá 25.000 Vàng

 • Phần thưởng sẽ được chuyển trực tiếp tới Chúa Công qua Thư ingame.

Phần thưởng

Quà Tướng Quân

Mốc Nạp

Phần Thưởng

Số Lượng

Hình Ảnh

1.000 Vàng

Toàn Năng Tiến Đan

200

Đá Cường Hóa

200

Đá Tăng Cấp Trang Bị

200

Bản Vẽ Trang Bị Cam

200

Tinh Hoa Cực Phẩm

3

Phong Thế Thăng Đan

3

Vé Đổi Siêu Cấp

5

1000 Vàng Khóa

5

Quà Đô Đốc

Mốc Nạp

Phần Thưởng

Số Lượng

Hình Ảnh

1.000 Vàng

Toàn Năng Tiến Đan

300

Nguyệt Quý Hoa

200

Quân Tử Lan

200

Thủy Tiên Hoa

200

Đá Cường Hóa - Cao

100

Bản Vẽ Trang Bị Ám Kim

100

Huyền - Tinh Hoa Thạch

3

Lâm Thế Thăng Đan

3

Vé Đổi Siêu Cấp

10

1000 Vàng Khóa

10

Quà Thái Sư

Mốc Nạp

Phần Thưởng

Số Lượng

Hình Ảnh

1.000 Vàng

Toàn Năng Tiến Đan

500

Tọa Kỵ Tiến Đan

200

Phụng Hoàng Vũ

200

Thần Binh Thiết

200

Thần Tướng Tiến Đan

200

Đá Cường Hóa - Cao

100

Bản Vẽ Trang Bị Ám Kim

100

Cực - Tinh Hoa Thạch

3

Hỏa Thế Thăng Đan

3

Sơn Thế Thăng Đan

3

Vé Đổi Siêu Cấp

15

1000 Vàng Khóa

15

Quà Thừa Tướng

Mốc Nạp

Phần Thưởng

Số Lượng

Hình Ảnh

1.000 Vàng

Toàn Năng Tiến Đan

700

Pháp Bảo Tiến Đan

300

Long Văn Tiến Đan

300

Tinh Đồ Tiến Đan

300

Thần Tướng Tiến Đan

300

Đá Cường Hóa - Siêu

100

Bản Vẽ Trang Bị Đỏ

100

Cực - Tinh Hoa Thạch

3

Đông Hải Thời Quang

1

Cuồng Bá Hàm Ngư

1

Vé Đổi Siêu Cấp

15

1000 Vàng Khóa

15

Vàng Không Khóa

3000

Quà Đế Vương

Mốc Nạp

Phần Thưởng

Số Lượng

Hình Ảnh

1.000 Vàng

Toàn Năng Tiến Đan

1000

Linh Sủng Tiến Đan

500

Kim Thân Tiến Đan

500

Bát Trận Tiến Đan

500

Thần Tướng Tiến Đan

500

Đá Cường Hóa - Siêu

150

Bản Vẽ Trang Bị Đỏ

150

Cực - Tinh Hoa Thạch

5

Đông Hải Thời Quang

2

Cuồng Bá Hàm Ngư

2

Vé Đổi Siêu Cấp

20

1000 Vàng Khóa

20

Vàng Không Khóa

5000

Ví dụ: 

 • Chúa Công A nạp 1.000 Vàng từ ngày thứ nhất sẽ nhận được Quà Tướng Quân, 4 ngày sau tiếp tục nạp 1.000 Vàng mỗi ngày sẽ lần lượt nhận được Quà Đô Đốc, Quà Thái Sư, Quà Thừa Tướng, Quà Đế Vương.
 • Chúa Công B đến ngày thứ 4 mới tham gia sự kiện và nạp đạt 1.000 Vàng sẽ nhận được quà Tướng Quân, ngày cuối cùng nạp thêm 1.000 Vàng nữa sẽ nhận được quà Đô Đốc.
Lưu ý
 • Cần nạp đạt mốc 1.000 Vàng mới có thể nhận được phần thưởng từ sự kiện.
 • Chúa Công cần tham gia sự kiện từ ngày đầu tiên và nạp đạt mốc mỗi ngày thì mới có thể nhận được phần thưởng lớn nhất.
 • Phần thưởng nạp vào ngày hôm nay sẽ được trao lúc 17h00 ngày hôm sau.

Ưu đãi cực lớn! Xin Chúa Công đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này!

Tiểu Kiều