Chuỗi sự kiện Liên Thông Máy Chủ

Thưởng Xếp Hạng Nạp

— THƯỞNG XẾP HẠNG NẠP —

Thời gian

  • Diễn ra trong 05 ngày kể từ ngày liên thông máy chủ.

Điều kiện

  • Tất cả Chúa Công tại các máy chủ tiến hành liên thông.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Chúa Công nằm trong top 30 nạp thẻ sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

  • Chúa công có thể theo dõi xếp hạng nạp thẻ hiện tại ở giao diện sự kiện.
  • Vào những ngày khác nhau thì chủ đề phần thưởng cũng sẽ khác nhau.

Thời gian

Chủ đề

Ngày 1

Tọa Kỵ

Ngày 2

Cánh

Ngày 3

Thần Binh

Ngày 4

Pháp Bảo

Ngày 5

Long Văn

Phần thưởng

Xếp Hạng

Phần Thưởng 1

Phần Thưởng 2

Phần Thưởng 3

Phần Thưởng 4

Hạng 11-30

Tiến Cấp Đan x10

Sách Kỹ Năng x1

-

-

Hạng 4-10

Tiến Cấp Đan x20

Sách Kỹ Năng-Cao x1

-

-

Hạng 3

Tiến Cấp Đan x30

Sách Kỹ Năng-Cao x1

Linh Động Đan x1

-

Hạng 2

Tiến Cấp Đan x40

Sách Kỹ Năng-Cao x1

Linh Động Đan x2

-

Hạng 1

Tiến Cấp Đan x50

Sách Kỹ Năng-Cao x1

Linh Động Đan x3

Giác Ngộ Đan x1

Lưu ý
  • Phần thưởng được tự động chuyển tới Chúa Công qua Thư.
  • Tích lũy nạp thẻ được tính từ thời điểm hoàn tất bảo trì liên thông máy chủ.

Tiểu Kiều