Chuỗi Sự Kiện Máy Chủ Mới

Diễn ra từ ngày 21/05/2016

Quà Nạp Đầu Ngày

Chào mừng Chúa Công đã đến với Chiến Thần Xích Bích - Game Online "Nhập Thánh" đầu tiên tại Việt Nam.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày khi Chúa Công nạp thẻ với mệnh giá bất kỳ đều sẽ nhận được phần thưởng nạp đầu ngày vô cùng hấp dẫn. Chi tiết như sau:

Thời gian

 • Bắt đầu từ thời điểm khai mở máy chủ mới.

Nội dung

 • Chúa Công thông qua biểu tượng “Nạp đầu ngày” có thể mở giao diện sự kiện để theo dõi thông tin phần thưởng.
 • Sau khi Chúa Công nạp thẻ ở mức bất kỳ, nút “Nạp tiền” trong giao diện sự kiện sẽ chuyển thành “Nhận thưởng”.
 • Sau khi nhấp “Nhận thưởng”, phần quà sẽ được tự động chuyển vào túi của Chúa Công.

Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày khi Chúa Công nạp mức bất kỳ đều sẽ nhận được phần thưởng nạp đầu ngày vô cùng hấp dẫn, chi tiết phần thưởng như sau:

Thời gian

Hình ảnh

Vật phẩm

Ngày 1

 • Vũ khí cam 40 (cường hóa +10) x1
 • Chí Tôn Đan x1
 • 1 vạn Vàng Khóa x1
 • Quân Nhu Lệnh x5
 • 100 Vạn Kinh Nghiệm x1
 • Quà Hoàn Trả x1

Ngày 2

 • Trang bị Thần Binh Triệu Vân x1
 • Sách kỹ năng Tọa Kỵ x1
 • Tọa Kỵ Tiến Đan x5
 • Quân Nhu Lệnh x5
 • 10 Vạn Đồng x10
 • Quà Tọa Kỵ Giá Trị x1

Ngày 3

 • Trang bị Tọa Kỵ Triệu Vân x1
 • Sách kỹ năng Cánh x1
 • Phụng Hoàng Vũ x5
 • Quân Nhu Lệnh x5
 • 10 Vạn Đồng x10
 • Quà Cánh Giá Trị x1

Ngày 4

 • Trang bị Thần Binh Lỗ Túc x1
 • Sách kỹ năng Thần Binh x1
 • Thần Binh Thiết x5
 • Quân Nhu Lệnh x5
 • 10 Vạn Đồng x10
 • Quà Thần Binh Giá Trị x1

Ngày 5

 • Trang bị Sử Kí Lỗ Túc x1
 • Sách kỹ năng Tọa Kỵ x1
 • Tinh Hoa Thạch x150
 • Quân Nhu Lệnh x5
 • 10 Vạn Đồng x10
 • Quà Bảo Thạch Giá Trị x1
Xem thêm

Tiểu Kiều