Chuỗi Sự Kiện Máy Chủ Mới

Diễn ra từ ngày 21/05/2016

Share Facebook - Xúc Quà Tặng

Chào mừng Chúa Công đã đến với Chiến Thần Xích Bích - Game Online "Nhập Thánh" đầu tiên tại Việt Nam.

Khi đạt thành tựu và tiến hành chia sẻ lên Facebook cá nhân, Chúa Công sẽ nhận được các mốc phần thưởng vô cùng quý giá.

Thời gian

 • Từ thời điểm khai mở máy chủ mới

Điều kiện tham gia

 • Cần có tài khoản Facebook cá nhân.

Nội dung

 • Khi Chúa Công đạt được các thành tựu nhất định, hệ thống xuất hiện giao diện chia sẻ Facebook.
 • Chúa Công nhấp nút “Chia sẻ” sẽ xuất hiện trang web. Sau khi chia sẻ lên Facebook thành công, Chúa Công có thể trở lại game và nhận thưởng qua thư.

Phần thưởng

Chúa Công có thể chia sẻ 5 thành tựu sau đây để nhận phần thưởng:

Nhiệm vụ cấp 9

 • Sau khi Chúa Công hoàn thành nhiệm vụ “Vượt Qua” (Level 9), nhấp nút nhận thưởng sẽ xuất hiện giao diện chia sẻ.

Tên đạo cụ

Số lượng

Hình ảnh

Thần Hành Ngoa

5

Nhân Sâm

3

100 Vàng Khóa

1

Nhận Tọa Kỵ

 • Sau khi Chúa Công hoàn thành nhiệm vụ “Lương Câu” (Level 24) và click “Nhận” để nhận Tọa Kỵ, giao diện chia sẻ Facebook sẽ xuất hiện phần thưởng:

Tên đạo cụ

Số lượng

Hình ảnh

Tọa Kỵ Tiến Đan

3

5 Vạn Đồng

1

1000 Thao Lược

1

Nạp lần đầu

 • Sau khi Chúa Công lần đầu tiên nạp thẻ và chuyển tiền mặt thành Vàng ingame thành công, hệ thống tiếp tục xuất hiện giao diện "Share" Facebook để gợi ý người chơi sử dụng tính năng.
 • Phần thưởng nhận được như sau:

Tên đạo cụ

Số lượng

Hình ảnh

Lợi Ích Đan x2

1

10 Vạn Đồng

1

5000 Thao Lược

1

50 Vàng Khóa

5

Gia nhập quân đoàn

 • Sau khi Chúa Công hoàn thành nhiệm vụ “Trả Lời Dược Đồng” (Level 30) sẽ khai mở tính năng Quân Đoàn.
 • Chúa Công hãy gia nhập Quân Đoàn bất kỳ hoặc tạo Quân Đoàn mới để có thể chia sẻ thành tựu lên Facebook.
 • Phần thưởng nhận được như sau:

Tên đạo cụ

Số lượng

Hình ảnh

Túi Khí Huyết – Lớn

2

Lợi Ích Đan x2

2

Nhân Sâm

2

10 Vạn Đồng

1

100 Vàng Khóa

1

Đạt cấp 50

Sau khi Chúa Công đạt đến cấp độ 50, hệ thống sẽ tiếp tục xuất hiện thông báo "share" thành tựu để nhận thưởng. Phần thưởng dành cho Chúa Công như sau:

Tên đạo cụ

Số lượng

Hình ảnh

Tinh Hoa Thạch

40

Tọa Kỵ Tiến Đan

3

Phụng Hoàng Vũ

3

Thần Binh Thiết

3

5000 Thao Lược

2

Quy tắc

 • Việc sử dụng tính năng này là không bắt buộc. Chúa Công có thể tiến hành chia sẻ ngay lập tức hoặc có thể tắt giao diện chia sẻ và tiếp tục trải nghiệm game.
 • Chúa Công có thể chia sẻ hết cả 5 thành tựu hoặc không chia sẻ một vài thành tựu nào đó.
 • Mỗi thành tựu chỉ có thể chia sẻ và nhận thưởng một lần duy nhất.
 • Chúa Công có thể chia sẻ không theo thứ tự nếu có nhiều thành tựu có thể chia sẻ.
 • Sau khi chia sẻ thành công, phần quà lập tức được chuyển tới Chúa Công qua Thư.
 • Sau khi chia sẻ và nhận thưởng thành công cho cả 5 thành tựu, icon chia sẻ Facebook sẽ biến mất khỏi hệ thống.

Tiểu Kiều