Chuỗi Sự Kiện Máy Chủ Mới

Diễn ra từ ngày 21/05/2016

Toàn Dân Đua Top

Chào mừng Chúa Công đã đến với Chiến Thần Xích Bích - Game Online "Nhập Thánh" đầu tiên tại Việt Nam.

Cuộc chiến giữa các anh tài hào kiệt trong thiên hạ sẽ được thể hiện qua bảng xếp hạng sự kiện Toàn Dân Đua Top. Giải thưởng sự kiện bao gồm thưởng Toàn Dân Đua Top và thưởng Xếp hạng theo chủ đề.

Thời gian diễn ra

  • Trong vòng 5 ngày tính từ ngày khai mở máy chủ.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa Công chỉ cần đạt cấp chỉ định sẽ được nhận thưởng phong phú!
  • Mỗi ngày sẽ phát thưởng theo một chủ đề khác nhau tại bảng xếp hạng toàn bộ máy chủ, Chúa Công lọt vào bảng xếp hạng thuộc chủ đề nào sẽ được thưởng tương ứng với chủ đề đó!

Phần thưởng

  • Thưởng bộ tuyệt bản, trang bị Vô Song, giúp tăng cao lực chiến và thể hiện đẳng cấp khác biệt.
  • Chúa công nhận được các trang bị tuyệt bản thông qua Nạp đầu ngày, Quà đăng nhập và thưởng xếp hạng theo từng chủ đề của sự kiện Toàn Dân Đua Top.

Tiểu Kiều