Chuỗi Sự Kiện Tuần (10/07 - 17/07)

Đổi Thưởng Giá Trị

"Năm tháng oai hùng thành lịch sử
Bao chiến công tên tuổi còn vang"

Tam Quốc đầy máu lửa với những bậc anh hùng lưu danh sử sách. Chắc chắn rằng trong nghiệp binh đao của mình, Chúa Công sẽ đạt được những chiến công hiển hách và được người người nể phục với những "tôn hiệu" đầy cao quý. 

Tại Chuỗi Sự Kiện Tuần (10/07 - 17/07), ngoài những phần thưởng giá trị, sự xuất hiện của 3 tôn hiệu mới Nhất Đại Kiêu Hùng, Hào Kiệt Tam QuốcChí Tôn Chiến Vương sẽ là mục tiêu để Chúa Công chinh phục. 

Những tôn hiệu mới cực kỳ đẹp mắt, không chỉ giúp Chúa Công làm đẹp ngoại hình mà còn gia tăng lực chiến chóng mặt. Chúa Công hãy gắng sức để sở hữu ngay nhé!

Thời gian

 • Ngày bắt đầu: 10/07/2017 
 • Ngày kết thúc: 17/07/2017

Điều kiện tham gia

 • Máy chủ đã mở từ 7 ngày trở lên.

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa Công có thể sử dụng Vàng không khóatiến cấp đan các loại để đổi thưởng loại tiến cấp đan tương ứng với số lượng lớn hơn.
 • Có thể sử dụng cả tiến cấp đan khóa và không khóa làm nguyên liệu đổi thưởng.    
 • Tiến đan nhận được sau khi đổi thưởng sẽ khóa và có hạn sử dụng.      
 • Số lần đổi thưởng mỗi ngày là không giới hạn.    
Lưu ý: Tiến cấp đan nhận được là Khóa và có hạn sử dụng! 
 
 

Chi tiết

Nguyên Liệu 1

Nguyên Liệu 2

Phần thưởng

Nhân Sâm x99

Vàng x1

Thú Lạp Lệnh - Cam x1

Tọa Kỵ Tiến Đan x59

Vàng x99

Tọa Kỵ Tiến Đan x99 (Hạn)

Phụng Hoàng Vũ x59

Vàng x99

Phụng Hoàng Vũ x99 (Hạn)

Thần Binh Thiết x59

Vàng x99

Thần Binh Thiết x99 (Hạn)

Pháp Bảo Tiến Đan x59

Vàng x99

Pháp Bảo Tiến Đan x99 (Hạn)

Long Văn Tiến Đan x59

Vàng x99

Long Văn Tiến Đan x99 (Hạn)

Tinh Đồ Tiến Đan x59

Vàng x99

Tinh Đồ Tiến Đan x99 (Hạn)

Linh Sủng Tiến Đan x59

Vàng x99

Linh Sủng Tiến Đan x99 (Hạn)

Kim Thân Tiến Đan x59

Vàng x99

Kim Thân Tiến Đan x99 (Hạn)

Bát Trận Tiến Đan x59

Vàng x99

Bát Trận Tiến Đan x99 (Hạn)

Phong Thế Tiến Đan x59

Vàng x99

Phong Thế Tiến Đan x99 (Hạn)

Lâm Thế Tiến Đan x59

Vàng x99

Lâm Thế Tiến Đan x99 (Hạn)

Hỏa Thế Tiến Đan x59

Vàng x99

Hỏa Thế Tiến Đan x99 (Hạn)

Sơn Thế Tiến Đan x59

Vàng x99

Sơn Thế Tiến Đan x99 (Hạn)

Nguyệt Quý Hoa x59

Vàng x99

Nguyệt Quý Hoa x99 (Hạn)

Quân Tử Lan x59

Vàng x99

Quân Tử Lan x99 (Hạn)

Thủy Tiên Hoa x59

Vàng x99

Thủy Tiên Hoa x99 (Hạn)

Lưu ý
 • Tiến cấp đan không có hạn sử dụng dù khóa hay không khóa đều có thể dùng làm nguyên liệu đổi thưởng, chỉ tiến cấp đan có hạn sử dụng mới không thể dùng làm nguyên liệu đổi thưởng.
 • Tiến Cấp Đan nhận được từ sự kiện này có hạn sử dụng nên không thể dùng để kích hoạt tính năng, chỉ có thể dùng để cường hóa tính năng.    
 • Nên đổi thưởng sau thời điểm bước qua ngày mới ít nhất 3 phút để tránh việc đạo cụ thưởng bị thiếu hạn sử dụng.       
 • Nếu đạo cụ thưởng bị thiếu hạn sử dụng do Chúa Công không thực hiện đúng theo khuyến cáo trên, Chúa Công sẽ không được hỗ trợ lại đạo cụ khác.   

Tiểu Kiều