Chuỗi sự kiện tuần (18/07 - 25/07)

Quà Đăng Nhập

"Năm tháng oai hùng thành lịch sử
Bao chiến công tên tuổi còn vang"

Tam Quốc đầy máu lửa với những bậc anh hùng lưu danh sử sách. Chắc chắn rằng trong nghiệp binh đao của mình, Chúa Công sẽ đạt được những chiến công hiển hách và được người người nể phục với những "tôn hiệu" đầy cao quý. 

Tại Chuỗi Sự Kiện Tuần (18/07 - 25/07), ngoài những phần thưởng giá trị, sự xuất hiện của 3 tôn hiệu mới Nhất Đại Kiêu Hùng, Hào Kiệt Tam QuốcChí Tôn Chiến Vương sẽ là mục tiêu để Chúa Công chinh phục. 

 

Những tôn hiệu mới cực kỳ đẹp mắt, không chỉ giúp Chúa Công làm đẹp ngoại hình mà còn gia tăng lực chiến chóng mặt. Chúa Công hãy gắng sức để sở hữu ngay nhé!

Thời gian

  • Ngày bắt đầu: 18/07/2017 
  • Ngày kết thúc: 25/07/2017

Điều kiện tham gia

  • Tất cả Chúa Công trên toàn máy chủ

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Chúa Công chỉ cần đăng nhập vào game là có thể nhận được phần thưởng hấp dẫn.
  • Nếu trong ngày Chúa Công không đăng nhập game sẽ không được tính tích lũy và ngày hôm sau không thể nhận bù phần thưởng của ngày hôm trước.
  • Phần thưởng và tích lũy đăng nhập được làm mới vào 24h mỗi ngày.   

Chi tiết phần thưởng

Ngày 

Phần thưởng 1

Phần thưởng 2

Phần thưởng 3

Phần thưởng 4

Ngày 1
18/07/2017

100 Vàng Khóa x1

1 Vạn Thao Lược x1

Tiến Cấp Đan Ngẫu Nhiên x6

Đá Cường Hóa x10

Ngày 2
19/07/2017

100 Vàng Khóa x2

1 Vạn Thao Lược x2

Tiến Cấp Đan Ngẫu Nhiên x8

Đá Tăng Cấp Trang Bị x20

Ngày 3
20/07/2017

100 Vàng Khóa x3

1 Vạn Thao Lược x3

Tiến Cấp Đan Ngẫu Nhiên x10

Bản Vẽ Trang Bị Cam x30

Ngày 4
21/07/2017

100 Vàng Khóa x4

1 Vạn Thao Lược x4

Tiến Cấp Đan Ngẫu Nhiên x12

Lợi Ích Đan-2 x1

Ngày 5
22/07/2017

100 Vàng Khóa x5

1 Vạn Thao Lược x5

Tiến Cấp Đan Ngẫu Nhiên x14

Tinh Hoa Thạch x999

Ngày 6
23/07/2017

100 Vàng Khóa x6

1 Vạn Thao Lược x6

Tiến Cấp Đan Ngẫu Nhiên x16

Lợi Ích Đan-5 x1

Ngày 7
24/07/2017

100 Vàng Khóa x7

1 Vạn Thao Lược x7

Tiến Cấp Đan Ngẫu Nhiên x18

Quà Sách Kỹ Năng Cao x2

Ngày 8
25/07/2017

100 Vàng Khóa x8

1 Vạn Thao Lược x8

Tiến Cấp Đan Ngẫu Nhiên x20

Quà Thẻ Tam Cố Thần Tướng x1

Tiểu Kiều