Chuỗi Sự Kiện Tuần Hoàn

Quà Nạp Thẻ

Để bày tỏ tấm lòng tri ân quý Chúa Công đã luôn đồng hành cùng Chiến Thần Xích Bích, từ ngày 03/06 sẽ chính thức khai mở Chuỗi Sự Kiện Tuần Hoàn được diễn ra liên tục, đặc biệt là sẽ không có ngày kết thúc.

Hãy nạp thẻ mỗi ngày để nhận được phần thưởng theo từng chủ đề tương ứng, giúp Chúa Công tiến cấp trang bị thật VIP qua từng ngày!

Thời gian

 • Bắt đầu diễn ra từ ngày 03/06/2016.
 • Sự kiện tuần hoàn mở liên tục, không kết thúc.

Điều kiện

 • Người chơi: Tất cả Chúa Công.
 • Máy chủ: Tất cả máy chủ mở từ 8 ngày trở lên.

Nội dung

 • Chúa Công nhấp vào biểu tượng "Sảnh Hoàn Trả" để tham gia sự kiện.

 • Mỗi ngày Chúa Công nạp Vàng đạt đến mức tích lũy nhất định sẽ nhận được hoàn trả lớn.
 • Tích lũy nạp Vàng đạt các mức 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 có thể nhận thưởng.

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, chủ đề phần thưởng của mỗi ngày là không giống nhau.

Thời gian kể từ ngày mở sự kiện

Chủ Đề

Ngày thứ nhất (03/06)

Phần thưởng Tọa Kỵ

Ngày thứ hai (04/06)

Phần thưởng Cánh

Ngày thứ ba (05/06)

Phần thưởng Thần Binh

Ngày thứ tư (06/06)

Phần thưởng Pháp Bảo

Ngày thứ năm (07/06)

Phần thưởng Long Văn

Ngày thứ sáu (08/06)

Phần thưởng Tinh Đồ

 • Sau ngày thứ sáu sau khi mở sự kiện, chủ đề phần thưởng quay trở lại là ngày thứ nhất (Phần thưởng Tọa Kỵ) và sự kiện diễn ra tuần hoàn liên tục.
 • Đạo cụ cực phẩm nhận được từ phần thưởng nạp thẻ có thể quy đổi thành những phần thưởng cực kỳ hấp dẫn như Linh Động Đan, Giác Ngộ Đan, Lợi Ích Đan Tiến Cấp Đan với số lượng cực lớn!

Lưu ý
 • Các loại Tiến Đan sử dụng để đổi đạo cụ cực phẩm phải Khóa và Không có hạn sử dụng.
 • Phần thưởng và tích lũy nạp vàng được tự động làm mới vào 24h mỗi ngày.

Tiểu Kiều