Quà Lớn Cuối Tuần

Nội dung

Cuối tuần đã đến, Tiểu Kiều xin hân hạnh giới thiệu đến quý Chúa Công sự kiện Quà Lớn Cuối Tuần sẽ diễn ra trong 2 ngày sắp tới. Rất nhiều phần thưởng hấp dẫn đang chờ đợi quý Chúa Công. Kính mời Chúa Công tham gia!

Thời gian

 • Ngày bắt đầu: 00h00 ngày 15/07/2017
 • Ngày kết thúc: 23h59 ngày 16/07/2017

Điều kiện tham gia

 • Tất cả Chúa Công tại toàn máy chủ.

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa Công nạp Vàng đạt mốc sẽ nhận được nhiều phần thưởng giá trị.
 • Nạp Vàng đạt mốc cao cũng sẽ nhận được phần thưởng ở những mốc thấp hơn.
 • Phần thưởng sẽ được chuyển trực tiếp tới Chúa Công qua Thư ingame.
 • Chủ đề phần thưởng mỗi ngày là không giống nhau, nạp Vàng ngày nào chỉ được tính trong ngày đó, hết ngày thành tích nạp sẽ bị reset.

Phần thưởng

Phần thưởng ngày thứ nhất - 15/07/2017

Mốc Nạp

Phần Thưởng

Số Lượng

1

Đá Cường Hóa

10

Đá Tăng Cấp Trang Bị

10

Bản Vẽ Trang Bị Cam

10

500

Đá Cường Hóa

15

Đá Tăng Cấp Trang Bị

15

Bản Vẽ Trang Bị Cam

15

1000 Vàng Khóa

2

1000

Đá Cường Hóa

20

Đá Tăng Cấp Trang Bị

20

Bản Vẽ Trang Bị Cam

20

1000 Vàng Khóa

3

Thần Tướng Tiến Đan

50

2000

Đá Cường Hóa

25

Đá Tăng Cấp Trang Bị

25

Bản Vẽ Trang Bị Cam

25

1000 Vàng Khóa

5

Thần Tướng Tiến Đan

100

Vé Đổi Siêu Cấp

5

5000

Đá Cường Hóa

30

Đá Tăng Cấp Trang Bị

30

Bản Vẽ Trang Bị Cam

30

1000 Vàng Khóa

5

Thần Tướng Tiến Đan

100

Vé Đổi Siêu Cấp

10

Tinh Hoa Cực Phẩm

5

Vàng Không Khóa

3000

Phần thưởng ngày thứ hai - 16/07/2017

Mốc Nạp

Phần Thưởng

Số Lượng

1

Tọa Kỵ Tiến Đan

10

Phụng Hoàng Vũ

10

Thần Binh Thiết

10

500

Tọa Kỵ Tiến Đan

15

Phụng Hoàng Vũ

15

Thần Binh Thiết

15

1000 Vàng Khóa

2

1000

Tọa Kỵ Tiến Đan

20

Phụng Hoàng Vũ

20

Thần Binh Thiết

20

1000 Vàng Khóa

3

Linh Động Đan Ngẫu Nhiên

3

2000

Tọa Kỵ Tiến Đan

25

Phụng Hoàng Vũ

25

Thần Binh Thiết

25

1000 Vàng Khóa

5

Linh Động Đan Ngẫu Nhiên

3

Giác Ngộ Đan Ngẫu Nhiên

5

5000

Tọa Kỵ Tiến Đan

30

Phụng Hoàng Vũ

30

Thần Binh Thiết

30

1000 Vàng Khóa

5

Linh Động Đan Ngẫu Nhiên

3

Giác Ngộ Đan Ngẫu Nhiên

5

Phi Thăng Đan Ngẫu Nhiên

5

Vàng Không Khóa

3000

Ví dụ: 

 • Chúa Công nạp 3.000 Vàng vào ngày 15/07 sẽ được nhận quà từ mốc 1 đến mốc 2.000 Vàng của ngày 15/07.
 • Hôm sau tiếp tục nạp thêm 2.000 Vàng nữa sẽ được nhận quà mốc 1 đến mốc 2.000 Vàng của ngày 16/07 (3.000 Vàng nạp hôm trước đã reset)
Lưu ý
 • Phần thưởng nhận được sẽ cộng dồn, nạp Vàng đạt mốc cao vẫn sẽ nhận được quà ở các mốc nạp thấp hơn.
 • Phần thưởng Vàng không khóa sẽ không được tính vào tích lũy VIP.
 • Sự kiện sẽ được tổng kết và phát thưởng vào 17h00 ngày 17/07/2017.

Tiểu Kiều