Quà Lớn Cuối Tuần (08/09 - 10/09)

Nội dung

Bẩm Chúa Công!

Cuối tuần đã đến, Tiểu Kiều xin hân hạnh giới thiệu đến quý Chúa Công sự kiện Quà Lớn Cuối Tuần sẽ diễn ra trong 3 ngày sắp tới. Rất nhiều phần thưởng hấp dẫn đang chờ đợi quý Chúa Công. Kính mời Chúa Công tham gia!

 

Thời gian

 • Ngày bắt đầu: 00h00 ngày 08/09/2017
 • Ngày kết thúc: 23h59 ngày 10/09/2017

Điều kiện tham gia

 • Tất cả Chúa Công tại toàn máy chủ.

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa Công nạp Vàng đạt mốc sẽ nhận được nhiều phần thưởng giá trị
 • Nạp Vàng đạt mốc cao cũng sẽ nhận được phần thưởng ở những mốc thấp hơn.
 • Phần thưởng sẽ được chuyển trực tiếp tới Chúa Công qua Thư ingame.
 • Chủ đề phần thưởng mỗi ngày là không giống nhau, nạp Vàng ngày nào chỉ được tính trong ngày đó, kết thúc ngày thì thành tích nạp sẽ được tính lại từ đầu.

Phần thưởng

Phần thưởng ngày thứ nhất (08/09)

Mốc Nạp

Phần Thưởng

Số Lượng

1

Đá Cường Hóa

15

Đá Tăng Cấp Trang Bị

15

Bản Vẽ Trang Bị Cam

15

500

Đá Cường Hóa

25

Đá Tăng Cấp Trang Bị

25

Bản Vẽ Trang Bị Cam

25

1000 Vàng Khóa

2

1000

Đá Cường Hóa

50

Đá Tăng Cấp Trang Bị

50

Bản Vẽ Trang Bị Cam

50

1000 Vàng Khóa

3

Thần Tướng Tiến Đan

50

2000

Đá Cường Hóa

75

Đá Tăng Cấp Trang Bị

75

Bản Vẽ Trang Bị Cam

75

1000 Vàng Khóa

5

Thần Tướng Tiến Đan

100

Vé Đổi Siêu Cấp

5

5000

Đá Cường Hóa

100

Đá Tăng Cấp Trang Bị

100

Bản Vẽ Trang Bị Cam

100

1000 Vàng Khóa

5

Thần Tướng Tiến Đan

100

Vé Đổi Siêu Cấp

10

Tinh Hoa Cực Phẩm

5

Vàng Không Khóa

3000

Phần thưởng ngày thứ hai (09/09)

Mốc Nạp

Phần Thưởng

Số Lượng

1

Tọa Kỵ Tiến Đan

15

Phụng Hoàng Vũ

15

Thần Binh Thiết

15

500

Tọa Kỵ Tiến Đan

25

Phụng Hoàng Vũ

25

Thần Binh Thiết

25

1000 Vàng Khóa

2

1000

Tọa Kỵ Tiến Đan

50

Phụng Hoàng Vũ

50

Thần Binh Thiết

50

1000 Vàng Khóa

3

Linh Động Đan Ngẫu Nhiên

3

2000

Tọa Kỵ Tiến Đan

75

Phụng Hoàng Vũ

75

Thần Binh Thiết

75

1000 Vàng Khóa

5

Linh Động Đan Ngẫu Nhiên

3

Giác Ngộ Đan Ngẫu Nhiên

5

5000

Tọa Kỵ Tiến Đan

100

Phụng Hoàng Vũ

100

Thần Binh Thiết

100

1000 Vàng Khóa

5

Linh Động Đan Ngẫu Nhiên

3

Giác Ngộ Đan Ngẫu Nhiên

5

Phi Thăng Đan Ngẫu Nhiên

5

Vàng Không Khóa

3000

Phần thưởng ngày thứ ba (10/09)

Mốc Nạp

Phần Thưởng

Số Lượng

1

Pháp Bảo Tiến Đan

15

Long Văn Tiến Đan

15

Tinh Đồ Tiến Đan

15

500

Pháp Bảo Tiến Đan

25

Long Văn Tiến Đan

25

Tinh Đồ Tiến Đan

25

1000 Vàng Khóa

2

1000

Pháp Bảo Tiến Đan

50

Long Văn Tiến Đan

50

Tinh Đồ Tiến Đan

50

1000 Vàng Khóa

3

Linh Động Đan Ngẫu Nhiên

3

2000

Pháp Bảo Tiến Đan

75

Long Văn Tiến Đan

75

Tinh Đồ Tiến Đan

75

1000 Vàng Khóa

5

Linh Động Đan Ngẫu Nhiên

3

Giác Ngộ Đan Ngẫu Nhiên

5

5000

Pháp Bảo Tiến Đan

100

Long Văn Tiến Đan

100

Tinh Đồ Tiến Đan

100

1000 Vàng Khóa

5

Linh Động Đan Ngẫu Nhiên

3

Giác Ngộ Đan Ngẫu Nhiên

5

Phi Thăng Đan Ngẫu Nhiên

5

Vàng Không Khóa

3000

Ví dụ: 

 • Chúa Công nạp 3.000 Vàng vào ngày 08/09 sẽ được nhận quà từ mốc 1 đến mốc 2.000 Vàng của ngày 08/09.
 • Hôm sau tiếp tục nạp thêm 2.000 Vàng nữa sẽ được nhận quà mốc 1 đến mốc 2.000 Vàng của ngày 09/09 (3.000 Vàng nạp hôm trước đã reset).
Lưu ý
 • Phần thưởng nhận được sẽ cộng dồn, nạp Vàng đạt mốc cao vẫn sẽ nhận được quà ở các mốc nạp thấp hơn.
 • Sự kiện sẽ được tổng kết và phát thưởng vào 17h00 ngày 11/09/2017.

Tiểu Kiều